A signature of renal stress resistance induced by short-Term dietary restriction, fasting, and protein restriction

F. Jongbloed, T. C. Saat, M. Verweij, C. Payan-Gomez, J. H.J. Hoeijmakers, S. Van Den Engel, C. T. Van Oostrom, G. Ambagtsheer, S. Imholz, J. L.A. Pennings, H. Van Steeg, J. N.M. Ijzermans, M. E.T. Dollé, R. W.F. De Bruin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A signature of renal stress resistance induced by short-Term dietary restriction, fasting, and protein restriction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen