A Simulation Study to Compare the Predictive Performance of Survival Neural Networks with Cox Models for Clinical Trial Data

Georgios Kantidakis, Elia Biganzoli, Hein Putter, Marta Fiocco

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Simulation Study to Compare the Predictive Performance of Survival Neural Networks with Cox Models for Clinical Trial Data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen