A stitch in time saves nine

Roeland Wasmann, Roger Brüggemann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1936
Aantal pagina's1
TijdschriftLancet
Volume393
Nummer van het tijdschrift10184
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 mei 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit