A tango of antibody and inhibitor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2571-2572
Aantal pagina's2
TijdschriftBlood
Volume137
Nummer van het tijdschrift19
DOI's
StatusGepubliceerd - 13 mei 2021

Citeer dit