A transgenic mouse model for "lipid hang-up", or why pathologists need to be involved in genetically engineered mouse modelling

G. J.A. Offerhaus, A. N.A. Milne, I. M. Oving, M. E. Van Gijn, R. H. Hruban, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1739-1740
Aantal pagina's2
TijdschriftGut
Volume57
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit