A turquoise fluorescence lifetime-based biosensor for quantitative imaging of intracellular calcium

Franka H. van der Linden, Eike K. Mahlandt, Janine J.G. Arts, Joep Beumer, Jens Puschhof, Saskia M.A. de Man, Anna O. Chertkova, Bas Ponsioen, Hans Clevers, Jaap D. van Buul, Marten Postma, Theodorus W.J. Gadella, Joachim Goedhart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A turquoise fluorescence lifetime-based biosensor for quantitative imaging of intracellular calcium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen