A twice daily posaconazole dosing algorithm for children with chronic granulomatous disease

Marieke E.B. Welzen, Roger J.M. Brüggemann, J. Merlijn Van Den Berg, Heleen W. Voogt, Jos H. Gilissen, Dasja Pajkrt, Nigel Klein, David M. Burger, Adilia Warris

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

45 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Posaconazole (PSZ) may be an attractive alternative for antifungal prophylaxis in children with chronic granulomatous disease. Experience with PSZ in pediatric patients is limited, and no specific dose recommendations exist. A twice daily dosing algorithm based on allometric scaling (body-weight based) for PSZ results in adequate exposure and appears to be safe in children with chronic granulomatous disease.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)794-797
Aantal pagina's4
TijdschriftPediatric Infectious Disease Journal
Volume30
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2011
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A twice daily posaconazole dosing algorithm for children with chronic granulomatous disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit