A twice daily posaconazole dosing algorithm for children with chronic granulomatous disease

Marieke E.B. Welzen, Roger J.M. Brüggemann, J. Merlijn Van Den Berg, Heleen W. Voogt, Jos H. Gilissen, Dasja Pajkrt, Nigel Klein, David M. Burger, Adilia Warris

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A twice daily posaconazole dosing algorithm for children with chronic granulomatous disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen