A U-HPLC-ESI-MS/MS-based stable isotope dilution method for the detection and quantitation of methotrexate in plasma

Ethan Den Boer, Sandra G. Heil, Bertrand D. Van Zelst, Roland J.W. Meesters, Birgit C.P. Koch, Mariël L. Te Winkel, Marry M. Van Den Heuvel-Eibrink, Theo M. Luider, Robert De Jonge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A U-HPLC-ESI-MS/MS-based stable isotope dilution method for the detection and quantitation of methotrexate in plasma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen