Abdominal wall metastasis after open resection of an adrenocortical carcinoma

W. M.U. Van Grevenstein, R. R. De Krijger, W. W. De Herder, H. W. Tilanus, H. J. Bonjer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)871-873
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Surgery
Volume167
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit