Abdominosacral resection for locally advanced and recurrent rectal cancer

F. T.J. Ferenschild, M. Vermaas, C. Verhoef, R. S. Dwarkasing, A. M.M. Eggermont, J. H.W. De Wilt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Abdominosacral resection for locally advanced and recurrent rectal cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen