Aberrant SOX2 expression in colorectal cancers does not correlate with mucinous differentiation and gastric mucin MUC5AC expression

Lalini Raghoebir, Katharina Biermann, Marjon Buscop-van Kempen, Hendrikus J Dubbink, Winand N M Dinjens, Remko Hersmus, Leendert H J Looijenga, Marco J Bruno, Dick Tibboel, Robbert J Rottier, Ron Smits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aberrant SOX2 expression in colorectal cancers does not correlate with mucinous differentiation and gastric mucin MUC5AC expression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen