Abnormal growth of the proximal femur due to apophyseal-epiphyseal coalescence resulting in coxa valgaa report of two cases in adolescents

Peter A.A. Struijs, Roelof Jan Oostra, Rick R. Van Rijn, Philip P. Besselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)507-509
Aantal pagina's3
TijdschriftActa Orthopaedica
Volume82
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit