Absence of c-kit and members of the epidermal growth factor receptor family in refractory germ cell cancer (multiple letters)

Mauro Moroni, Roberta Schiavo, Salvatore Siena, Silvio Veronese, Frank Mayer, Christian Kollmannsberger, Carsten Bokemeyer, Leendert Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2926-2927
Aantal pagina's2
TijdschriftCancer
Volume97
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jun. 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit