Absolute lymphocyte count predicts the response to new influenza virus H1N1 vaccination in pediatric cancer patients

Annelies M.C. Mavinkurve-Groothuis, Michiel Van Der Flier, Foekje Stelma, Coretta Van Leer-Buter, Frank W. Preijers, Peter M. Hoogerbrugge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

24 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We measured the vaccination response to the new H1N1 virus in relation to the lymphocyte count prior to vaccination in pediatric cancer patients. The absolute lymphocyte count above the lower normal limits (LNL) for age prior to vaccination predicts the response to influenza vaccination in pediatric cancer patients treated with chemotherapy.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)118-121
Aantal pagina's4
TijdschriftClinical and Vaccine Immunology
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2013
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Absolute lymphocyte count predicts the response to new influenza virus H1N1 vaccination in pediatric cancer patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit