Abusive head trauma: Differentiation between impact and non-impact cases based on neuroimaging findings and skeletal surveys

T. Sieswerda-Hoogendoorn, S. G.F. Robben, W. A. Karst, F. M. Moesker, W. M. Van Aalderen, J. S. Laméris, R. R. Van Rijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Abusive head trauma: Differentiation between impact and non-impact cases based on neuroimaging findings and skeletal surveys'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry