Accounting for the Competing Risk of Death to Predict Kidney Failure in Adults with Stage 4 Chronic Kidney Disease

Huda Al-Wahsh, Navdeep Tangri, Rob Quinn, Ping Liu, Thomas Ferguson, Ms, Marta Fiocco, Ngan N. Lam, Md, Msc, Marcello Tonelli, Pietro Ravani

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Accounting for the Competing Risk of Death to Predict Kidney Failure in Adults with Stage 4 Chronic Kidney Disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen