Accrual in supportive care trials in pediatric oncology, a challenge!

R. A. Schoot, C. H. Van Ommen, H. N. Caron, W. J.E. Tissing, M. D. Van De Wetering

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Accrual in supportive care trials in pediatric oncology, a challenge!'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Keyphrases