Accumulation of intercellular adhesion molecule-1 in senile plaques in brain tissue of patients with Alzheimer's disease

Marcel M. Verbeek, Irene Otte-Höller, Johan R. Westphal, Pieter Wesseling, Dirk J. Ruiter, Robert M.W. De Waal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

95 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Accumulation of intercellular adhesion molecule-1 in senile plaques in brain tissue of patients with Alzheimer's disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen