Accurate primary germ cell cancer diagnosis using serum based microRNA detection (ampTSmiR test)

Ton van Agthoven, Leendert H J Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

85 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Accurate primary germ cell cancer diagnosis using serum based microRNA detection (ampTSmiR test)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen