Activation and repression of Wingless/Wnt target genes by the TCF/LEF-1 family of transcription factors

H. C. Korswagen, H. C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)141-147
Aantal pagina's7
TijdschriftCold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology
Volume64
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit