Activation of TRPM7 channels by phospholipase C-coupled receptor agonists

Michiel Langeslag, Kristopher Clark, Wouter H Moolenaar, Frank N van Leeuwen, Kees Jalink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

115 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Activation of TRPM7 channels by phospholipase C-coupled receptor agonists'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen