Active specific immunotherapy for stage II and stage III human colon cancer: A randomised trial

Jan B. Vermorken, Anke M.E. Claessen, Harm Van Tinteren, Helen E. Gall, Renate Ezinga, Sybren Meijer, Rik J. Scheper, Chris J.L.M. Meijer, Elizabeth Bloemena, Janet H. Ransom, Michael G. Hanna, Herbert M. Pinedo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

468 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Active specific immunotherapy for stage II and stage III human colon cancer: A randomised trial'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Immunology and Microbiology

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Keyphrases