Active Wnt signaling in response to cardiac injury

Martinus I.F.J. Oerlemans, Marie José Goumans, Ben Van Middelaar, Hans Clevers, Pieter A. Doevendans, Joost P.G. Sluijter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

85 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Active Wnt signaling in response to cardiac injury'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen