Activity performance curves of individuals with cerebral palsy

Marloes Van Gorp, Marij E. Roebroeck, Siok Swan Tan, Vincent De Groot, Jan Willem Gorter, Dirk Wouter Smits, Ann Katrin Schmidt, Annet J. Dallmeijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Activity performance curves of individuals with cerebral palsy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen