Actomyosin-mediated cellular tension drives increased tissue stiffness and β-catenin activation to induce epidermal hyperplasia and tumor growth

Michael S. Samuel, Jose I. Lopez, Ewan J. McGhee, Daniel R. Croft, David Strachan, Paul Timpson, June Munro, Ewald Schröder, Jing Zhou, Valerie G. Brunton, Nick Barker, Hans Clevers, Owen J. Sansom, Kurt I. Anderson, Valerie M. Weaver, Michael F. Olson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

432 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Actomyosin-mediated cellular tension drives increased tissue stiffness and β-catenin activation to induce epidermal hyperplasia and tumor growth'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen