Acute adrenal insufficiency after discontinuation of inhaled corticosteroid therapy

C. M. Zwaan, R. J.H. Odink, H. A. Delemarre-van de Waal, J. E. Dankert-Roelse, J. A. Bokma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

68 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1289-1290
Aantal pagina's2
TijdschriftLancet
Volume340
Nummer van het tijdschrift8830
DOI's
StatusGepubliceerd - 21 nov. 1992
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit