Acute lymphoblastic leukaemia in children - Is there a role for MTHFR? - Response to Lightfoot et al: Correspondence

Ilan J.N. Koppen, Frederik J.R. Hermans, Gertjan J.L. Kaspers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)799-800
Aantal pagina's2
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume149
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit