Acute lymphoblastic leukemia cells create a leukemic niche without affecting the CXCR4/CXCL12 axis

Bob de Rooij, Roel Polak, Lieke C J van den Berk, Femke Stalpers, Rob Pieters, Monique L den Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

20 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e389-e393
TijdschriftHaematologica
Volume102
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2017

Citeer dit