Acute myeloid leukaemia in a case with Tatton-Brown-Rahman syndrome: The peculiar DNMT3A R882 mutation

Iris H.I.M. Hollink, Ans M.W. Van Den Ouweland, H. Berna Beverloo, Susan T.C.J.M. Arentsen-Peters, C. Michel Zwaan, Anja Wagner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Acute myeloid leukaemia in a case with Tatton-Brown-Rahman syndrome: The peculiar DNMT3A R882 mutation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Keyphrases

Medicine and Dentistry