Acute wheeze in the pediatric population: Case definition & guidelines for data collection, analysis, and presentation of immunization safety data

for The Brighton Collaboration Wheeze Working Group

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)392-399
Aantal pagina's8
TijdschriftVaccine
Volume37
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 7 jan. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit