Adaptive behavior impaired in children with low-grade glioma

R S van de Lande, H Maurice-Stam, J P Marchal, D G van Vuurden, W P Vandertop, M A Grootenhuis, A Y N Schouten-van Meeteren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive behavior impaired in children with low-grade glioma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen