Adenosine modulates Toll-like receptor function: Basic mechanisms and translational opportunities

Melanie R. Power Coombs, Mirjam E. Belderbos, Leighanne C. Gallington, Louis Bont, Ofer Levy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

30 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Adenosine is an endogenous purine metabolite whose concentration in human blood plasma rises from nanomolar to micromolar concentrations during the inflammatory process. Leukocytes express seven-transmembrane adenosine receptors whose engagement modulates Toll-like receptor-mediated cytokine responses, in part via modulation of intracellular cyclic adenosine monophosphate. Adenosine analogs are used clinically to treat arrhythmias and apnea of prematurity. Herein, we consider the potential of adenosine analogs as innate immune response modifiers to prevent and/or treat infection.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)261-269
Aantal pagina's9
TijdschriftExpert Review of Anti-Infective Therapy
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2011
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adenosine modulates Toll-like receptor function: Basic mechanisms and translational opportunities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit