Adherence to COVID-19 vaccines in cancer patients: promote it and make it happen!

Giuseppe Curigliano, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)257-259
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Cancer
Volume153
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2021

Citeer dit