Adjuvant therapy in stage IIB and IIC melanoma: is sentinel biopsy needed?

Jason J. Luke, Nageatte Ibrahim, Alexander MM Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)559-560
Aantal pagina's2
TijdschriftLancet
Volume400
Nummer van het tijdschrift10352
DOI's
StatusGepubliceerd - 20 aug. 2022
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit