Adjuvant therapy in stage IIIA melanoma - Authors' reply

Alexander M.M. Eggermont, Stefan Suciu, Caroline Robert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e300
TijdschriftThe Lancet Oncology
Volume22
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2021

Citeer dit