Adolescenten met IBD: Wat is de rol van coping en is er een relatie met hun kwaliteit van leven?

H. H.F. Derkx, H. J. Van Der Zaag-Loonen, M. A. Grootenhuis, B. F. Last

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

This study aims to compare generic coping styles adopted by adolescents suffering from inflammatory bowel disease (IBD) to styles used by their healthy peers, and to assess the association between disease-related characteristics, coping styles and health-related quality of life (HRQOL). A generic coping style instrument, a disease-related coping style instrument and a disease-specific HRQOL instrument were administered to 65 adolescents (12-18 years old) with IBD. Normative data from the generic instrument were available. Mean domain scores of IBD patients were compared to normative scores. Multivariate linear regression analyses were performed on models with HRQOL domains as dependent, and preselected demographic, disease-related characteristics and coping styles as independent variables. Adolescents with IBD use more avoidant coping styles than their healthy peers. HRQOL is associated with disease-related coping styles and with disease activity. More use of a predictive coping style (having positive expectations about the disease) and less use of a depressive reaction pattern are associated with better HRQOL in three out of six HRQOL domains. This study suggests an association between coping styles and HRQOL.

Vertaalde titel van de bijdrageAdolescents with inflammatory bowel disease (IBD): What is the role of coping and is there a relationship with their quality of life?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)30-35
Aantal pagina's6
TijdschriftTijdschrift voor Kindergeneeskunde
Volume73
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - feb. 2005
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adolescenten met IBD: Wat is de rol van coping en is er een relatie met hun kwaliteit van leven?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit