Adoptive cellular immunotherapy for refractory childhood cancers: a single center experience

Michael Merker, Michael Torsten Meister, Annekathrin Heinze, Andrea Jarisch, Jan Sörensen, Sabine Huenecke, Melanie Bremm, Claudia Cappel, Thomas Klingebiel, Peter Bader, Eva Rettinger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adoptive cellular immunotherapy for refractory childhood cancers: a single center experience'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen