Adoptive immunotherapy with interleukin 2 and with interleukin 2 activated lymphocytes

A. M.M. Eggermont, G. Stoter, R. L.H. Jansen, R. L.H. Bolhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1387-1392
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume133
Nummer van het tijdschrift28
StatusGepubliceerd - 1989
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit