Adrenal insufficiency during treatment for childhood acute lymphoblastic leukemia is associated with glucocorticoid receptor polymorphisms ER22/23EK and BclI

Ruben D. de Ruiter, M. Suzanne Gordijn, Reinoud J.B.J. Gemke, Cor van den Bos, Marc B. Bierings, Joost Rotteveel, Jan W. Koper, Elisabeth F.C. van Rossum, Gertjan L. Kaspers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e136-e137
TijdschriftHaematologica
Volume99
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit