Adrenal metastasis from a primary papillary thyroid carcinoma

Nils Wagenaar, Jan Wolter Adriaan Oosterhuis, Lawrence Rozendaal, Emile Comans, Suat Simsek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

13 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Distant metastases of a papillary thyroid carcinoma (PTC) is rare, and usually involves the lung or the bones. Adrenal metastasis of a PTC has been described only in three patients. We describe a 74-year-old woman with adrenal metastasis of a PTC, detected with a total body iodine scan and a PET-CT scan.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2165-2168
Aantal pagina's4
TijdschriftInternal Medicine
Volume47
Nummer van het tijdschrift24
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adrenal metastasis from a primary papillary thyroid carcinoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit