Adrenocortical carcinomas and malignant phaeochromocytomas: ESMO–EURACAN Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

ESMO Guidelines Committee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

199 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1476-1490
Aantal pagina's15
TijdschriftAnnals of Oncology
Volume31
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2020

Citeer dit