Adult hyperinsulinemic hypoglycemia not caused by an insulinoma: A report of two cases

B. C.H. Van der Wal, R. R. De Krijger, W. W. De Herder, D. J. Kwekkeboom, F. Van der Ham, H. J. Bonjer, C. H.J. Van Eijck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adult hyperinsulinemic hypoglycemia not caused by an insulinoma: A report of two cases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen