Adult-onset hypothyroidism enhances fear memory and upregulates mineralocorticoid and glucocorticoid receptors in the amygdala

Ana Montero-Pedrazuela, Iván Fernández-Lamo, María Alieva, Inmaculada Pereda-Pérez, César Venero, Ana Guadaño-Ferraz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adult-onset hypothyroidism enhances fear memory and upregulates mineralocorticoid and glucocorticoid receptors in the amygdala'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen