Affinity purification of human DNA repair/transcription factor TFIIH using epitope-tagged xeroderma pigmentosum B protein

G. Sebastiaan Winkler, Wim Vermeulen, Frédéric Coin, Jean Marc Egly, Jan H.J. Hoeijmakers, Geert Weeda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

33 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Affinity purification of human DNA repair/transcription factor TFIIH using epitope-tagged xeroderma pigmentosum B protein'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Keyphrases