Age-related cognitive decline: can neural stem cells help us?

Benedetta Artegiani, Federico Calegari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

56 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Age-related cognitive decline: can neural stem cells help us?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen