Age-related differences of oncological outcomes in primary extremity soft tissue sarcoma: a multistate model including 6260 patients

PERSARC Study Group

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Age-related differences of oncological outcomes in primary extremity soft tissue sarcoma: a multistate model including 6260 patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen