Age-related variations in the methylome associated with gene expression in human monocytes and T cells

Lindsay M. Reynolds, Jackson R. Taylor, Jingzhong Ding, Kurt Lohman, Craig Johnson, David Siscovick, Gregory Burke, Wendy Post, Steven Shea, David R. Jacobs, Hendrik Stunnenberg, Stephen B. Kritchevsky, Ina Hoeschele, Charles E. McCall, David M. Herrington, Russell P. Tracy, Yongmei Liu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

125 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Age-related variations in the methylome associated with gene expression in human monocytes and T cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen