Aging and genome maintenance: Lessons from the mouse?

Paul Hasty, Judith Campisi, Jan Hoeijmakers, Harry Van Steeg, Jan Vijg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

490 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aging and genome maintenance: Lessons from the mouse?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen