Airflow limitation during respiratory syncytial virus lower respiratory tract infection predicts recurrent wheezing

L. Bont, W. M.C. Van Aalderen, J. Versteegh, F. Brus, J. T.M. Draaisma, M. Pekelharing-Berghuis, R. A.A.M. Van Diemen-Steenvoorde, J. L.L. Kimpen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Airflow limitation during respiratory syncytial virus lower respiratory tract infection predicts recurrent wheezing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry